PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2010-02-12
Bezpieczna ewakuacja
Drzwi ewakuacyjne powinne być są tak rozmieszczone, aby w niebezpiecznej sytuacji dać życiową szansę ocalenia każdemu człowiekowi.

GEZE Polska Sp. z o.o.
ul. Annopol 21
03-236 Warszawa

tel. 22 440 44 40
fax 22 440 44 00
geze.pl@geze.com
www.geze.pl

» więcej o firmie
Drzwi ewakuacyjne. Rozrzucone po całym budynku, połączone siecią dróg ewakuacyjnych z głównymi ciągami pieszymi obiektu. Jest ich tyle i są tak rozmieszczone, aby w niebezpiecznej sytuacji dać życiową szansę ocalenia każdemu człowiekowi przebywającemu w zagrożonym wnętrzu. Do drzwi ewakuacyjnych prowadzą szlaki oznaczone tabliczką z uciekającym zielonym ludzikiem,  podświetlaną albo fosforyzującą. Specjalne okucia antypaniczne umożliwiają otwarcie tych drzwi od wewnątrz.

Jednak w sytuacji naprawdę niebezpiecznej przeciętny człowiek nie kieruje się tabliczkami i strzałkami, ale ucieka do wejścia głównego lub do innego wejścia którym wszedł do środka. Jest to logiczne. Główny ciąg pieszy jest na pewno czynny, a boczne drzwi mogą być na przykład zapięte łańcuchem albo zamknięte na klucz.  Tabliczki bywają zasłonięte reklamami albo po prostu już ich nie ma.

Większe wejścia do biur, lotnisk czy galerii handlowych są z reguły wyposażone w automaty drzwiowe. Przeważnie drzwi obrotowe zwane inaczej karuzelowymi albo przesuwne. Polskie przepisy wyraźnie zabraniają puszczania ciągów ewakuacyjnych przez drzwi obrotowe. Drzwi takie w razie alarmu mają się tylko zatrzymać i dać obrócić ręcznie – chodzi o to, aby nikt nie został zablokowany w segmencie krzyżaka. Dlatego obok  drzwi obrotowych projektant umieszcza zwykle ewakuacyjne drzwi przymykowe wyposażone w zamki antypaniczne albo dodatkowo otwierające się samoczynnie po zaniku zasilania.

W przypadku drzwi przesuwnych sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana. Przede wszystkim drzwi przesuwne mogą być umieszczone na drodze ewakuacji pod warunkiem, że służą również do normalnej komunikacji, czyli nie są wyłącznie wyjściem ewakuacyjnym. Oznacza to, że boczne przejście, które jest używane tylko w sytuacji alarmowej nie może być wyposażone w drzwi przesuwne. Natomiast dopuszczone prawem przesuwne drzwi ewakuacyjne w głównym wejściu muszą spełniać pewne warunki, wymienione w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002, które wymaga, aby w razie pożaru lub awarii drzwi nastąpiło samoczynne rozsunięcie skrzydeł i pozostanie w pozycji otwartej.

Ze względów bezpieczeństwa jest również bardzo korzystne dla użytkownika, aby drzwi takie były odporne na manipulacje domorosłych złotych rączek. Wszystkie te warunki spełniają napędy drzwi przesuwnych typu GEZE FR, czyli Slimdrive SL-FR, Powerdrive FR oraz ECdrive-FR oraz różne warianty tych  konstrukcji oznaczone rozszerzeniem FR.

Napędy GEZE FR są wyposażone w „podwójny” silnik składający się z dwóch silników działających w układzie redundantnym, osadzonych na wspólnej osi. Podczas normalnej pracy urządzenia oba silniki działają wspólnie. W przypadku awarii jednego z nich zadaniem drugiego silnika jest tylko otwarcie drzwi. Zamknięcie drzwi nie nastąpi samoczynnie, konieczne jest w tym celu odłączenie dopływu prądu do napędu i ręczne zsunięcie skrzydeł, czyli wymagane jest przeprowadzenie akcji wymagającej otwarcia pokrywy automatu.

Innym zabezpieczeniem gwarantującym niezawodne otwarcie jest odpowiedni dobór samotestującej czujki ruchu na kierunku ewakuacji. Awaria specjalnej czujki w drzwiach ewakuacyjnych spowoduje ich otwarcie. Potem pozostaną otwarte, aż ktoś nie wyłączy zasilania albo nie wymieni czujki na sprawną.

Podobnie uszkodzenie akumulatora, który w przypadku awarii zasilania podaje energię konieczną do otwarcia drzwi. Gdy zostanie wykryte przez układ kontrolny – a z reguły dzieje się to dość szybko - spowoduje otwarcie drzwi.  Oczywiście sygnały awarii czy wyłączenie zasilania nie powodują otwarcia drzwi ustawionych w trybie nocnym, czyli zamkniętych, ewentualnie zaryglowanych elektrycznie. Nie ma więc ryzyka, że odcięcie prądu do budynku otworzy na przestrzał wszystkie wejścia. Specjalne oprogramowanie oprócz stałej kontroli elementów odpowiedzialnych za otwarcie ewakuacyjne zabezpiecza również prawidłowe funkcje urządzenia przed ludzką nieodpowiedzialnością. Na przykład zmiana szerokości otwarcia zimowego może być przeprowadzona tylko przez autoryzowany serwis i nie jest możliwa do wykonania przez osoby przypadkowe. Celem nadrzędnym napędu jest otwarcie drzwi w sytuacji zagrożenia.

Oprócz specjalnych rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo ewakuacji napędy drzwi typu GEZE FR są oczywiście wyposażone w standardowe funkcje i urządzenia aktywujące i zabezpieczające, takie jak typowa czujka ruchu umieszczona na kierunku przeciwnym do ewakuacji, czy czujniki podczerwieni, które zabezpieczą przechodzących przed uderzeniem przez zamykające się skrzydła. Również zwykłe  drzwi przesuwne z napędem automatycznym można ustawić tak, aby np. otwierały się po zaniku zasilania. Jednak już awaria czujki ruchu na kierunku ewakuacji albo akumulatora może zostać nie rozpoznana albo zignorowana i drzwi takie po prostu nie otworzą się w sytuacji zagrożenia. Poza tym konstrukcja typowych standardowych napędów nie jest odporna na manipulacje. Czynnik ludzki i przypadek nadal w dużym stopniu decydują o życiu i bezpieczeństwie.  

Urządzenia decydujące o bezpieczeństwie w budynkach, takie jak systemy przeciwpożarowe czy właśnie automatyka dróg ewakuacyjnych, są dopuszczane do stosowania na podstawie deklaracji zgodności ze specyfikacją techniczną wystawionej koniecznie według systemu pierwszego. System pierwszy oceny zgodności przewiduje certyfikację wyrobu przez akredytowaną jednostkę certyfikującą.  W postępowaniu certyfikacyjnym jednostka taka przeprowadza wstępne badanie typu na zgodność z dokumentem odniesienia (np. z Aprobatą Techniczną),   oraz  przeprowadza audyt zakładu produkcyjnego, a następnie wystawia odpowiedni certyfikat, który jest dokumentem potwierdzającym, że producent wytwarza wyrób spełniający wymagania decydujące o bezpieczeństwie zawarte we wspomnianym już Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury. W naszym kraju pierwszą firmą, która uzyskała taki certyfikat jest właśnie GEZE Polska.

informacja na podstawie materiałów: Geze