PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2009-09-08
Pakiet koniunkturalny Schüco Energy2
Firma Schüco, lider w zakresie technologii energooszczędnych w budownictwie, wprowadza pakiet Energy2, który stanowi istotny wkład w ożywienie koniunktury na rynku budowlanym.

Schüco International Polska Sp. z o.o.
ul. Żelechowska 2
96-321 Siestrzeń

tel. 46 858 32 00
fax 46 858 32 01
schueco@schueco.pl
www.schueco.pl

» więcej o firmie
W obliczu zmian w postrzeganiu potrzeby oszczędzania energii w budownictwie i ciągle jeszcze raczkujących na gruncie polskim działań w kierunku rozpowszechniania metod pozyskiwania energii odnawialnych, jest to niekwestionowany przełom.

Oszczędność energii i ochrona środowiska to wymóg teraźniejszości a zarazem nieodwracalny kierunek rozwoju budownictwa – zarówno w sektorze publicznym jak i mieszkaniowym. Firma Schüco, w odpowiedzi na bieżące zapotrzebowanie stworzyła pakiet koniunkturalny, będący połączeniem fachowej wiedzy doradczej z najnowszej generacji produktami dla budownictwa energooszczędnego. Przyczynia się tym samym nie tylko do redukcji kosztów eksploatacji budynków, ale także do ochrony środowiska naturalnego poprzez obniżenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery i zmniejszenie zapotrzebowania na tradycyjne źródła energii, których cena i topniejące zasoby stanowią realny problem dla rozwoju gospodarczego. To ważny aspekt szczególnie w czasie kryzysu, który przypomina nam, że warto zacząć oszczędzanie już dziś. Darmowa, odnawialna energia, której dostarcza globalnej społeczności natura, jest przyszłością światowej energetyki. Ustalenia zawarte w dyrektywach Unii Europejskiej zobligowały Polskę do zwiększenia udziału energii odnawialnej w ogólnym jej zużyciu do 15 % do 2020 roku. Obszarem wykazującym znaczący potencjał pod kątem oszczędności są m.in. pozostające w gestii gmin obiekty publiczne w tym budynki administracyjne, biura, szpitale placówki kulturalne, teatry, uczelnie czy szkoły.

Warto modernizować
Bilans energetyczny w miarodajny sposób określa koszty eksploatacji, a tym samym ekonomiczność budynku. Z tego powodu wzrosło znaczenie parametrów energetycznych w projektowaniu oraz przy zakupie, sprzedaży i wynajmie nieruchomości. Dostępne w Polsce formy krajowej pomocy publicznej na przedsięwzięcia termomodernizacyjne są jeszcze ograniczone. Istnieją jednak perspektywy zmian – choćby oczekiwana przez branżę i inwestorów ustawa, wprowadzająca ulgę termomodernizacyjną.

Tymczasem jednostki samorządowe mogą ubiegać się o bezzwrotną pomoc na poziomie lokalnym i regionalnym. Jedną z możliwości jest wystąpienie o kredyt termomodernizacyjny do Banku Gospodarki Krajowej. W jego ramach wsparcie finansowe otrzymują właściciele lub zarządcy obiektów o przeznaczeniu mieszkaniowym. Korzystającym z tego rozwiązania przysługuje także od marca 2009 prawo do premii termomodernizacyjnej w wysokości 25%, która stanowi umorzenie części kredytu.

Jednostki sektora samorządowego mogą także ubiegać się o pomoc z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. W ramach priorytetu IX na wsparcie mogą liczyć duże projekty przyczyniające się do obniżenia energochłonności sektora publicznego. Termomodernizacja obiektów takich jak szkoły, urzędy czy szpitale może być także wspierana z regionalnych programów operacyjnych. Przedsięwzięcie termomodernizacyjne musi doprowadzić do istotnego, określonego w ustawie, zmniejszenia zapotrzebowania budynku na energię, obniżenia rocznych strat energii, redukcji kosztów pozyskiwania ciepła czy zamiany źródła energii na odnawialne. Spośród prac stających do konkursu o dofinansowanie wybierane są projekty legitymujące się efektywnością ekonomiczną, zarówno w krótkiej jak i w długiej perspektywie.

Solidny partner
Na etapie projektowania warto skorzystać z wiedzy eksperckiej doświadczonych architektów i projektantów. Firma Schüco, czerpiąc z bogatego doświadczenia i wiedzy w zakresie ochrony cieplej budynków, szczelności konstrukcji, bezpieczeństwa, akustyki oraz materiałów i instalacji solarnych stworzyła już dziś kompletną ofertę produktową. W sferze powłoki budynku znajduje się bowiem wręcz nieoceniony potencjał pozyskiwania i oszczędzania energii, który może być zużytkowany dzięki inteligentnym systemom okiennym, fasadowym oraz technice solarnej. Promowana przez firmę Schüco Idea Energy2Schüco International KG jest światowym liderem w produkcji i sprzedaży kompletnych systemów z aluminium, tworzywa sztucznego i stali, a także systemów solarnych. Oferta Firmy, to szeroka paleta zaawansowanych technologicznie rozwiązań budowlanych znajdujących zastosowanie we wszystkich obszarach powłoki budynku - od budownictwa obiektowego po jednorodzinne. Oferowany asortyment obejmuje systemy okien, drzwi, fasad, ogrodów zimowych, a także systemy solarne. Schüco działając globalnie współpracuje z architektami, inwestorami i firmami partnerskimi na całym świecie, określa normy dla innowacyjnego wykorzystania energii realizując misję – „Energia2 – Oszczędzanie energii i pozyskiwanie energii”. Zatrudnia 5.000 osób i współpracuje z 12.000 firm partnerskich w ponad 75-u krajach świata.

informacja na podstawie materiałów: Schüco