PRZEŚLIJ NEWS DODAJ FIRMĘ DO BAZY OFERTY PRACY WYDARZENIA TARGOWE
2016-01-28
Modernizacja zabezpieczeń w muzeach jest nieunikniona. Czy instytucje zrealizowały rozporządzenie mi
Właśnie kończy się czas, w którym dyrektorzy muzeów mieli wdrożyć nowe rozwiązania ...

ASSA ABLOY Poland Sp. z o.o.
ul. Jana Olbrachta 94
01-102 Warszawa

tel. 22 751 53 54
fax 22 751 53 56
biuro@assaabloy.com.pl
www.assaabloy.com.pl

» więcej o firmie

Właśnie kończy się czas, w którym dyrektorzy muzeów mieli wdrożyć nowe rozwiązania techniczne w dziedzinie zabezpieczeń i ochrony. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2 września 2014 roku w sprawie zabezpieczania zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą, weszło w życie 1 stycznia 2015 roku. Administratorzy muzeów mieli 12 miesięcy na wprowadzenie instrukcji bezpieczeństwa, planów ochrony oraz nowych rozwiązań technicznych.

Zmiany dotyczą zabezpieczania zbiorów muzeów przed pożarem, kradzieżą i innymi niebezpieczeństwami. Przepis reguluje i dokładnie określa, jakie techniczne wymogi muszą spełnić muzea, aby prawidłowo chronić swoje eksponaty. Jednym z najważniejszych rozwiązań jest konieczność stosowania systemów klucza centralnego i depozytorów kluczy.

Unowocześnienie znanych rozwiązań

W rozporządzeniu dokładnie określono, jak stosować zabezpieczenia budowlane, mechaniczne oraz elektroniczne, umożliwiające ochronę samego budynku oraz zbiorów. Oprócz obowiązku korzystania z ochrony fizycznej, wprowadzono konieczność stosowania sygnalizacji alarmowej. Wszystkie nowobudowane muzea mają również obowiązek zamontowania telewizji dozorowej, która zapewni stałą obserwację wnętrza budynku oraz terenu wokół. Przy instalowaniu lub przebudowie zabezpieczeń budowlanych i mechanicznych zarządca budynku musi wybierać drzwi i okna o określonej w przepisach klasie zabezpieczeń. Także zamki w poszczególnych miejscach powinny mieć zwiększoną odporność na włamanie i spełniać wyznaczone normy. Jak mówi Tomasz Żabicki z firmy Assa Abloy, światowego lidera w branży zabezpieczeń elektromechanicznych: - Dzięki rozporządzeniu uregulowano sytuację prawną w dziedzinie bezpieczeństwa instytucji publicznych takich jak muzea. Dokładnie określone zostały normy i wymagania - ułatwia to dobór odpowiednich rozwiązań i przekonuje, że inwestycja w bezpieczeństwo jest w dzisiejszych czasach koniecznością.

Depozytory gwarantują najwyższą kontrolę nad budynkiem i zapewniają dostęp
do poszczególnych pomieszczeń czy eksponatów jedynie upoważnionym osobom.

Fot. ASSA ABLOY

Inteligentny system jednego klucza

Według rozporządzenia zabezpieczenia techniczne mają uniemożliwić lub ograniczyć osobom nieupoważnionym dostęp do budynków, szaf, gablot oraz do zabezpieczeń elektronicznych. Wymagane jest zatem stosowanie w gablotach zamknięć w systemie klucza centralnego, połączonych z systemem sygnalizacji włamania. - System klucza Master polega na takiej konstrukcji wkładek, aby mogły być otwierane za pomocą kilku kluczy mających różne zakresy dostępów - klucz główny otwiera wszystkie wkładki, mniejszy zakres mają kolejno: klucze grupowe i indywidulane. Dzięki temu w sytuacji kryzysowej takiej jak pożar czy zalanie, wszystkie drzwi mogą być otwarte za pomocą jednego klucza - mówi przedstawiciel Assa Abloy. Ponadto, dla poprawy stanu zabezpieczenia pomieszczeń, wszystkie budowane oraz modernizowane muzea muszą być wyposażone w mechaniczno-elektroniczne depozytory kluczowe. Systemy te zapewniają pełną kontrolę dostępu do kluczy wejściowych budynków, wszystkich pomieszczeń oraz gablot. Każdy pracownik uzyskuje określony dostęp do konkretnych kluczy po wpisaniu indywidualnego kodu pin. Takie inteligentne systemy szafek depozytowych stanowią według przepisu najpewniejszą ochronę przed kradzieżą i uszkodzeniami oraz umożliwiają zabezpieczenie całej instytucji.

Duże opóźnienia we wprowadzaniu zmian

Dotychczas takie nowoczesne rozwiązania wdrożono w niewielu muzeach. - Z przeprowadzonego przez Assa Abloy badania wynika, że depozytory kluczy nie są jeszcze obecne w wielu instytucjach - w ponad 60% z nich wykorzystuje się jedynie tradycyjne rozwiązania. Najczęściej wynika to z ograniczonych środków na tego typu inwestycje. Na rynku dostępne są już rozwiązania, pozwalające kompleksowo zrealizować rozporządzenie ministra. Systemy takie jak Traka21 pozwalają na odpowiednie przechowywanie i mobilną kontrolę wszystkich kluczy w budynku, a także alarmowanie o sytuacjach niepożądanych - dodaje Tomasz Żabicki.


Traka 21 umożliwia efektywną i prostą kontrolę nad 21 kluczami/pękami kluczy.
Każdy ze zdefiniowanych użytkowników posiada swój indywidualny kod PIN, za
pomocą którego uzyskuje dostęp do depozytora, w którym znajdują się podświetlone
gniazda. Po poprawnej autoryzacji, zielona dioda LED informuje go, które klucze może
zabrać, a czerwona sygnalizuje do których dostęp jest zablokowany. Klucze zamocowane
są do elektronicznych czipów (iFobów) za pomocą specjalnej plomby. Każdy z iFobów
posiada unikalne ID umożliwiające jego identyfikację w systemie.
Fot. ASSA ABLOY

Obecnie depozytory kluczy to rozwiązanie powszechne dla instytucji publicznych i firm w ponad 40 krajach na całym świecie. W Polsce stosowane są przede wszystkim przez prywatne podmioty. Na razie nie są znane konsekwencje niewprowadzenia wymaganych zmian w muzeach.

źródło: Assa Abloy